Nieuws

Op 8 februari 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Integraal onze tussenkomst in de gemeenteraad van maandagavond.  Cd&V meent in hun communicatie dat dit een welgemeende xxxx you (straffe taal voor de christelijke zuil) zou zijn aan de bevolking ... U mag oordelen over onze voorzichtige benadering met belang van bevolking zeer goed in ons …

Op 6 januari 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Projecten

Het woonproject Schiethoek in Poelkapelle is gelegen tussen de Brugseweg, Oude Bosweg en Langemarkseweg en is grotendeels gelegen  in woonuitbreidingsgebied.   De gemeente  heeft in 2015 de opdracht gegeven aan de WVI en de Mandel voor de realisatie van deze verkaveling. De Mandel heeft het …

Op 6 januari 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Projecten

Gemeentefinanciën in een notedop – deel 2 De CD&V gaat nu opeens waarheden als koeien gaan verkopen op hun website    . Ongelukkiglijk zijn het zeer oude koeien die ten tijde toen ze nog vaarsjes waren een zekere bron van waarheid bevatten maar ondertussen op leugenachtige ossen gaan gelijken .. …

Blikvangers

  • Bestuurslid in de kijker : Johan Vannoote

    Sinds enkele maanden is Johan Vannoote actief in onze N-VA-afdeling. Het ganse bestuur is blij met deze versterking, want Johan is een echte culturele duizendpoot. Als politie-inspecteur was hij ook al bijzonder geliefd en op sociaal vlak verzet hij bergen werk. Johan, waarom stapte je in de politiek? “In onze gemeente loopt heel wat verkeerd. De meerderheid plant projecten en neemt initiatieven die door een groot deel van de bevolking niet gedragen worden. Ondertussen blijven we allemaal zeer hoge belastingen betalen om deze onzinnige projecten te ondersteunen (de aanbouw aan het gemeentehuis, de onnodige verhuis van het recyclagepark of de BKO die men in de Poelkapelse kerk wil inplanten).” Hoe denk je dit te veranderen? “Ik geloof sterk in een no-nonsense beleid dat de zaken voorstelt zoals ze zijn, echt afstemt met de bevolking wat nodig is en wat er leeft en dit probeert uit te voeren met realistische ramingen en cijfers. Dat mis ik al veel jaren en vooral in de huidige legislatuur. Voor mij is het een verademing om de huidige N-VA-ploeg aan het werk te zien in de gemeenteraad en OCMW-raad. Ik maak hier graag deel van uit en wil onze huidige mandatarissen Dominique Cool, Peter Vantomme, José Victoor, Robert Barthier, Claudine Muylle en Sylvie Van Keirsblick een hart onder de riem steken. Met de N-VA wordt het beslist anders en ook beter. Daar werk ik graag aan mee”, besluit Johan. Zo is hij: -initiatiefnemer voor de huldiging van paralympisch kampioen Geert Couchez -een van de steunpilaren van de Bakelandtstoet -drijvende kracht van de bloedgevers die groeiden van 400 naar 1249 giften -oprichter van de heden nog bestaande ‘Kom op Tegen Kanker’ acties en van de vriendenkring van het gemeentepersoneel -initiatiefnemer voor het MPI ‘Maria ter Engelen in Klerken Voor zijn tomeloze inzet werd Johan in 2012 beloond door de lezers van de Krant van West-Vlaanderen die hem tot ’Krak’ van de gemeente verkozen. De N-VA waardeert zijn inzet en wijst erop dat onze gemeente mensen zoals Johan goed kan gebruiken!
  • Raadslid Peter Vantomme

    Druk op asielcentrum Vijfwegen neemt toe

    Op de gemeenteraad van maandag 16 november laatstleden haalde de N-VA fractie, bij monde van Peter Vantomme, de toegenomen druk op de Vijfwegen aan. Met 335 vluchtelingen blijkt de situatie er niet altijd zo rooskleurig uit te zien als ze soms wordt voorgesteld. Er werd dan ook gevraagd of er bijkomende interventies/controles zijn van de politie? Hoe worden de klachten opgevolgd? Wij vragen om een betere opvolging van de situatie. Dit kan ondermeer met een centraal punt voor klachten door de gemeente georganiseerd, een nog betere communicatie naar de bewoners toe en een groter toezicht van de politiediensten.